Προγραμματίζονται για την περίοδο Οκτ - Δεκ 2019 ομιλίες με τα εξής θέματα :

  • Οι νέές τάσεις στην Αγορά εργασίας, δεξιότητες και προκλήσεις
  • Εφηβοι και μελέτη - Πως μπορούν να βοηθήσουν οι γονεις

ημερομηνίες και ομιλητές θα ανακοινωθούν